Program AKTYWNY BIERUŃ w zakresie sportu i rekreacji :

• Ścieżki rowerowe na wałach rzek i połączenie ścieżek ze ścieżkami do Krakowa
• Oświetlenie istniejącej ścieżki rowerowej łączącej Bieruń Stary z Bieruniem Nowym
• Zagospodarowanie zbiornika Łysina ( bezpieczeństwo , druga plaża, oczyszczenie dna zbiornika i podniesienie poziomu wody ).
• Przywrócenie renomy KS Unia Bieruń Stary.
• Wprowadzenie roweru metropolitarnego
• Park wodny dla dzieci na Łysinie.
• Zakup sztucznego lodowiska dla rodzin.
• Budowa punktów obsługi rowerów
• Nasadzenia ozdobnych drzew i krzewów zmieniające charakter ciągów ulic i jezdni.