PROGRAM SENIOR PLUS i PROGRAM WIĘCEJ DLA MŁODZIEŻY:

• Zagospodarowanie gminnych lokali na dom dziennego pobytu seniorów i budowa całodobowego domu seniora.
• Organizacja wolnego czasu dla seniorów.
• Teleopieka- zapewnienie całodobowego systemu przywoławczego dla osób starszych i niesamodzielnych.
• Przyjazne mieszkanie-projekt wspierający samodzielność osób starszych i niepełnosprawnych , likwidacja barier architektonicznych
• Złota rączka dla seniorów ( darmowe usługi drobnych napraw)
• Dowóz posiłków dla seniorów.
• Wprowadzenie Dni seniora.
• Całodobowa opieka medyczna.
• Powołanie Rady Seniorów.
• Utworzenie Rady Młodzieży
• Zorganizowanie miejsc spotkań dla młodzieży.
• Przeznaczenie minimum jednej strony w Rodni dla młodzieży i jednej strony dla mieszkańców ( bez cenzury).
• utworzenie zakładki na stronie urzędu miasta dla mieszkańców