Kultura

W 2011 roku w Bieruniu ruszył Uniwersytet Trzeciego Wieku, dzięki któremu seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i aktywnie spędzać czas.
Zmodernizowano domy kultury – Triadę, Świetlicę Środowiskową przy ul. Remizowej wraz z strażnicą OSP, a także wyremontowano Jutrzenkę, aby mieszkańcy mogli w pełni korzystać z oferty kulturalnej. Szczególne znaczenie miało przywrócenie Domu Kultury w Triadzie w 2013 r.
W ostatnich latach organizowano liczne festyny dzielnicowe. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się w Bieruniu po raz pierwszy. Na terenie gospodarstwa na Solcu można było nie tylko podziwiać plony, ale także występy w ramach Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. W 2011 roku w Bieruniu ruszył Uniwersytet Trzeciego Wieku, dzięki któremu seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i aktywnie spędzać czas.
By mieszkańcy mogli w pełni korzystać z oferty kulturalnej zmodernizowano domy kultury – Triadę, Świetlicę Środowiskową przy ul. Remizowej wraz z strażnicą OSP, a także wyremontowano Jutrzenkę. Szczególne znaczenie miało przywrócenie Domu Kultury w Triadzie w 2013 r.
W ostatnich latach organizowano liczne festyny dzielnicowe. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się Dożynki Wojewódzkie, które odbyły się w Bieruniu po raz pierwszy. Na terenie gospodarstwa na Solcu można było nie tylko podziwiać plony, ale także występy w ramach Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych.