Infrastruktura

Istotną inwestycją w ostatnich latach była rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej i rozpoczęcie budowy kanalizacji w Ścierniach. Dzięki temu Bieruń nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o czystość i nowoczesne rozwiązania.
Często w rozmowach z mieszkańcami słyszałem, jak narzekają na stan dróg i chodników. Pozyskaliśmy więc 24 mln 251 tyś. zł. środków zewnętrznych. Pozwoliło to na budowę i remonty wielu dróg lokalnych i chodników, modernizację centrum przesiadkowego, poszerzenie infrastruktury informatycznej. Poza tym przejęliśmy od Kompanii Węglowej tereny przy ul. Granitowej, co pozwoli przeprowadzić odpowiednie prace remontowe. Zmodernizowaliśmy także oświetlenie przy ul. Węglowej.
W 2013 roku została wybudowana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych, której koszt wyniósł 13 000 000 zł, z czego pozyskanych środków przez miasto to 7 357 021,58 zł ze środków unijnych. Oprócz drogi wybudowano chodniki i ścieżkę rowerową, zatoki i przystanki autobusowe, zjazdy, oświetlenie, kanalizację deszczową oraz linię zasilająca. Przebudowano również sieć energetyczną i gazową. By pozyskać inwestorów, zorganizowałem cykl konferencji, promujących nasze miasto. W 2013r. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej pojawił się pierwszy inwestor, który wybudował centrum magazynowo-produkcyjne, w którym zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt osób.
W ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska”, który jest realizowany od 2011 roku, w Bieruniu powstanie monitoring. Jeszcze w 2014 roku zostaną zakupione kamery – dzięki nim na pewno będzie bezpieczniej i spokojniej. Centrum monitoringu powstanie w budynku Triady.