W zakresie Finanse, Gospodarka, Infrastruktura PROGRAM BIERUŃ-DOBRA OKOLICA

• Przejecie i zagospodarowanie budynku po byłej dyrekcji Fiata na osiedlu Homera.
• Utwardzenie wszystkich dróg gminnych, dojazdowych do posesji.
• Dokończenie kanalizacji w Jajostach, Ścierniach i na ul. Domy Polne
• Modernizacja oświetlenia.
• Zagospodarowanie tzw. Paciorkowców
• Zagospodarowanie wiklin w Czarnuchowicach na park rodzinny.
• Wprowadzenie pociągów osobowych na trasie Stary Bieruń -Tychy- Katowice (etap 1).
• Wprowadzenie pociągów osobowych na trasie Stary Bieruń -Bieruń Nowy – Oświęcim (etap 2).
• Zwiększenie ilości połączeń autobusowych : Bieruń – Oświęcim -linia 686 ; Bieruń – Lędziny – 931, linia 995 przedłużenie trasy do Nowego Bierunia.
• Zmian lokalizacji centrum logistycznego z Homera do strefy ekonomicznej.
• Rozbudowa kaplicy w Bieruniu Nowym.
• Budowa tunelu lub obwodnicy od strony Chełmu śląskiego oraz poszerzenie skrzyżowania Warszawska- Wawelska.