PROGRAM PRZYJAZNY BIERUŃ dla wsparcia rodzin:

• Budowa żłobka i przystosowanie gminnych pomieszczeń dla lokalnych 2-4 żłobków.
• Mieszkania dla młodych.
• Darmowy wstęp dla dzieci na obiekty sportowe i kulturalne podczas wakacji i ferii zimowych. Przywrócenie wycieczki dla dzieci szkolnych organizowanej przez stowarzyszenie.
• Budowa rodzinnego centrum rekreacji na ul. Granitowej i ul. Marcina.
• Festyny rodzinne w każdej dzielnicy.
• Przywrócenie stomatologów do szkół, wprowadzenie klas profilowanych ( m.in. językowa sportowa, matematyczna. Wprowadzenie dwóch szkół podstawowych ośmioklasowych w Bieruniu Nowym przy ul. Węglowej i przy ul. Warszawskiej.
• Obniżenie cen ścieków.
• Wprowadzenie raz w miesiącu roboczych sobót Urzędu Miasta dla mieszkańców
• Wprowadzenie możliwości zgłaszania projektów uchwał przez mieszkańców pod obrady Rady Miasta.
• Konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla mieszkańców.
• Wymiana podłoża na placach zabaw.
• Reorganizacja służby zdrowia ( całodobowa opieka medyczna).