Działania wspierające rodzinę

W 2013 roku w Bieruniu Starym rozbudowano Przedszkole nr 1. Przyjmuje ono codziennie (wraz z oddziałami filialnymi) ok. 370 dzieci, którym jest zapewniona opieka i odpowiednie zajęcia. W 2014r. zostanie uruchomiony dodatkowy oddział przedszkolny w filii Szkoły w Czarnuchowicach, co pozwoli na zwiększenie liczby miejsc o dodatkowe 45.
W roku 2014 planowana jest także rozbudowa Przedszkola nr 2. Mając świadomość, jak istotny dla najmłodszych jest ten etap życia i jak intensywnie pracują ich rodzice, podjąłem także decyzję o budowie nowego Przedszkola w Bieruniu Nowym.
W wolnych chwilach dzieci mogą też korzystać na terenie naszego miasta z bezpiecznych placów zabaw, które w 2011 roku zostały odnowione
i nowocześnie wyposażone.
Trwają prace nad stworzeniem parku w Bijasowicach, gdzie mieszkańcy będą mogli odpocząć i spędzić czas w rodzinnym gronie. W 2013 roku powstał jego projekt. Koszt tego przedsięwzięcia to 2 mln 300 tys. zł. W budżecie na 2014 rok przeznaczono 100 tys. zł na budowę mini arboretum – parku miejskiego. Obecnie miasto stara się pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne na to zadanie. Początek inwestycji planowany jest na wrzesień 2014, natomiast zakończenie – na czerwiec 2015 r.
By przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, Bieruń wziął udział w projekcie, w ramach którego zostało zakupionych 95 zestawów komputerowych, w tym komputery dla najbardziej potrzebujących rodzin w gminie. Jeszcze w tym roku w wybranych miejscach na terenie Bierunia będzie można korzystać z bezpłatnego Internetu – powstaną tzw. Hot Spoty.