Program CZYSTA WODA I POWIETRZE, BEZPIECZEŃSTWO PLUS:

• Wprowadzenie monitoringu poziomów i stanu zanieczyszczeń wód.
• Wprowadzenie Programu Smog Stop- w ramach którego wsparcie PONE oraz: monitorowanie stanu powietrza poprzez pomiar online przez stacje z czujnikami PM2.5 PM10 w każdej dzielnicy i z powietrza wizualizacje dronem.
• Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsięwzięć z zakresu ograniczenia niskiej emisji, hałasu i uciążliwych zapachów, w tym również dla firm.
• Budowa obwałowań przeciwpowodziowych (lobbing).
• Budowa nowej siedziby OSP Bieruń Stary.
• Zwiększenie nakładów finansowych dla OSP ( minimum o 50 tys. rocznie na każdą
jednostkę), oraz bezpośrednie przekazanie pieniędzy na konta bankowe jednostek OSP.
• Inteligentne przejścia dla pieszych (prawidłowe oświetlenie, zmniejszenie prędkości, poprawa widoczności).
• Wprowadzenie programu „Dostępność plus” w sektorach architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja.
• Budowa radarowych wyświetlaczy prędkości.
• Aplikacja dla mieszkańców na komórki „Radar pogodowy” – system ostrzegania.
• Zmiana oznakowania ulic (strefy zamieszkania na osiedlach), w miejscach gdzie jest mgła oznakowanie odblaskowe wzdłuż krawędzi ulic, wprowadzenie znaku zakaz wjazdu na ulicach Skowronków i Równoległej ( tylko dla mieszkańców).
• Budowa chodnika i bezpiecznego przejście w okolicy skrzyżowania Jagiełły- Bijasowicka.